Pressentatie


Wij bieden verschillende manieren aan om uw vaste planten te presenteren.
Bij Rijnbeek en Zoon bepaald de KLANT welke van deze manieren het beste past.
Wij bieden de mogelijkheid om gebruik te maken van banners, A3, A4 of A5 kaarten.
Doordat de kaarten individueel worden gemaakt is het zelfs mogelijk om deze in andere
formaten te maken.

Banners
• Verschillende soorten
• Makkelijk te plaatsen
• Afmetingen 250 / 29,6 cmA5 kaart
Duidelijke informatie
Presentatie op cultivar
Meer dan 5000 verschillende
Barcode optioneelA4 foto kaart
Duidelijke informatie
Presentatie op cultivar
Meer dan 3000 verschillende
Barcode optioneelA3 foto kaart
Algemene informatie
Presentatie op soort
Slechts 350 verschillende
Gemakkelijk en informatief

Informatie


Een goede en duidelijke etikettering is zeer
belangrijk voor de verkoop van vaste planten.
Onze kenmerkende etiketten zijn daarom voorzien
van een duidelijke foto en overzichtelijk informatie
welke de consument nodig heeft voor de keuze van het product.
De achterzijde van het etiketten zijn merendeels voorzien
van 2 gebruiksmogelijkheden.
Zo is het ook nog mogelijk om de planten thematisch te presenteren.
Naast deze concept etikettering kunnen wij
door een uniek eigen labelling systeem elk
extra bestelde soort voorzien van een foto etiket.
Deze etiketten zijn iets kleiner maar
worden ook vastgeklikt aan het potje.
De prijscodering en andere informatie
komen overeen met de standaard etiketten.

Door gebruik te maken van eigen mogelijkheden
is het mogelijk om zelfs een (verkoop)
prijs mee te printen.

Door verbeterde technieken en optimale
flexibiliteit is het ook mogelijk
om d.m.v. een Privat Label de planten
te presenteren.
Door deze mogelijkheid is het
mogelijk om een onderscheidende
presentatie te maken.
Presenteren d.m.v.
een privat label is het hele
jaar mogelijk maar het is ook
mogelijk om zo een actie
onder de aandacht te brengen.
De layout wordt in overleg bepaald.


S C A N N I N G
Zoals reeds eerder genoemd zijn alle
etiketten voorzien van een
EAN barcode. Door middel van
deze barcode is het gemakkelijk
om te bestellen. Speciaal
hiervoor is een bestelsysteem
gemaakt die gebuikt maakt van
een zeer handzaam scannertje.
Met deze Opticon scanner kunt
U snel en foutloos een
bestelling opnemen,
combineren met de huidige
visuele lijst en per mail
verzenden.

Bij het bestellen met de scanner
wordt er als extra service geen toeslag
berekend voor het bestellen per tray (12 stuks).
Mocht U interesse hebben voor deze mogelijkheid neem
dan even contact met ons op zodat wij voor U een demo kunnen
verzorgen. Natuurlijk kunt u een bestelling ook per telefoon,
fax en e-mail aan ons versturen.Verkoop
voorwaarden


Alle aanbiedingen en prijzen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
Met het verschijnen van onze nieuwe catalogus vervallen alle vorige prijzen.

Alle genoemde prijzen gelden voor de vaste planten gekweekt in een 9 cm pot tenzij een andere potmaat is vermeld.

Prijzen zijn per 100 stuks en gelden vanaf 24 stuks indien er in een 9 cm pot gekweekt is en vanaf 12 stuks indien
er in een 11 cm pot gekweekt is.
Bij een afname van minder dan 24 stuks (9 cm pot) - of 12 stuks (11 cm pot) - van één soort wordt de prijs verhoogd
volgens onderstaande staffel:

Vanaf 12 t/m 23 stuks geldt een meerprijs van 5 eurocent per stuk
Vanaf 7 t/m 11 stuks geldt een meerprijs van 25 eurocent per stuk het hele jaar door
Vanaf 4 t/m 6 stuks geldt een meerprijs van 50 eurocent per stuk het hele jaar door
Vanaf 1 t/m 3 stuks geldt een meerprijs van 75 eurocent per stuk het hele jaar door.
Prijs is af kwekerij en exclusief foto-etiketten, fust en BTW.

Voor hergroei en bloei kan niet worden ingestaan.
Eventuele klachten worden alleen behandeld binnen 8 dagen na ontvangst van de planten. Soortechtheid wordt
gegarandeerd, doch bij een eventueel abuis wordt niet meer vergoed dan het factuurbedrag van het niet- soortechte.

De met ® gemerkte soorten zijn kwekersrechtelijk beschermd.
Voor kwekersrechtelijk beschermde soorten geldt; vermeerdering van deze soorten is zonder toestemming van de
kwekersrechthouder verboden. Uitsluitend te gebruiken voor eerste en éénmalige potcultuur en/of bloemproductie

Dit verbod tot vermeerdering en beperking tot éénmalige potcultuur en/of bloemproductie dient door koper als
kettingbeding te worden opgelegd bij alle verkopen c.q. eigendoms-overdrachten tot aan de eindgebruiker.

Betaling uiterlijk een maand na factuurdatum.
Bij betalingen binnen 8 dagen, 2% korting over het nettoplanten bedrag mits alle voorgaan.de facturen betaald zijn.
Bij betaling na de vervaldag is een rente verschuldigd van 1 % per maand. Eventuele inningskosten komen alle ten
laste van de koper.
Indien U dit wenst kunt u door middel van een doorlopende incassomachtiging uw betalingen door ons laten incasseren.

Bij betaling van het factuurbedrag is het niet toegestaan de kisten in mindering te brengen tenzij u een creditnota
heeft ontvangen. Fust wordt retourgenomen tot maximaal één jaar na leveringsdatum.
Aan ons onbekende afnemers wordt alleen onder rembours geleverd, tenzij goede referenties. Bij geruchten van
niet-kredietwaardigheid van de koper kan de koop worden geannuleerd, ook al is de order bevestigd.
Alle goederen blijven ons eigendom zolang de wederpartij zijn verplichtingen niet volledig is nagekomen.

In geval van doorverkoop aan derden is de wederpartij reeds nu voor alsdan verplicht zijn vorderingen aan ons te
cederen voor zover er (nog) niet betaald is.
Onvoorziene omstandigheden als misgewas, vorstschade en dergelijke, ontheffen ons van de leveringsplicht, ook
als is de order bevestigd.

Op al onze transacties zijn, voor zover niet anders vermeld, de Handelsvoorwaarden H.B.N. van toepassing. Deze
voorwaarden zijn gedeponeerd op 10 juni 1994 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage
onder nummer 95/1994 en zullen op uw verzoek aan u worden toegezonden.

Door alle kostenverhogingen zijn we helaas genoodzaakt om bij orders onder de € 100,- een kleine ordertoeslag
van € 7,50 te berekenen.

Alle orders worden slechts op bovengenoemde voorwaarden aangenomen.

Fust wordt berekend en gecrediteerd volgens de door de landelijke materialencommissie vastgestelde prijzen
( zie tabel op pagina III ).

Alle soorten, kunnen we voorzien van foto-etiketten met prijscodering. Deze etiketten kosten
€ 0,10 en kunnen indien gewenst bij de planten gestoken worden (€ 0,15).
Emballage wordt indien schoon en onbeschadigd (gesorteerd per fust) retour genomen tegen de
door de landelijke materialencommissie vastgestelde prijzen.

Fust Soort................Prijs........Retour........Opgehaald
VML..........................2.60...........2.49................2.38
VMH..........................3.60...........3.49................3.38
PALLET....................6.80...........6.80................6.80
EUROPALLET........11.35.........11.35.............11.35
TRAY.9CM...............0.45...........0.35................0.35
TRAY.11CM.............0.70...........0.52................0.52

Presentatie Informatie scanning Verkoop
Voorwaarden